הצתה לא פועלת

 בדוק את הנושאים הבאים לפני הפניה למוקד:
1. המכשיר מחובר לחשמל ואספקת החשמל תקינה . 
2. המצתים נקיים .
  
מה עושים כאשר הלהבה לא אחידה?
כאשר הלהבה אינה אחידה יש לנקות את פתחי יציאת הגז מגוף הבסיס. עדיף לנקות עם קיסם אשר אינו שביר.