הזעה בחלל המקרר
מצב זה נוצר כאשר יש כניסה של אוויר חם לחלל המקרר - דלת פתוחה,פתיחה מרובה של הדלת וכו'.
 
הצטברות קרח
דלת המקרר נשארה פתוחה. בדקו כי הדלת נסגרת ונאטמת כנדרש.
 
זמני פעולה ארוכים של המדחס
פעולה זו טבעית ותקינה לחלוטין. פעולה המיועדת לחסוך אנרגיה.
במקררים מסויימים(גדולים) שטח הקירור גדול ולכן זה תקין שיש פעולה מוגברת.
זאת כדי לשמור על טמפרטורה אחידה. 
 
מזון קופא בתא המזון
1. המזון מונח קרוב לפתחי יציאת האוויר הקר.
2. הטרמוסטט מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי. 
 
מקרר אינו פועל
1. תקע החשמל אינו מוכנס היטב לשקע בקיר. לבדוק את רשת החשמל הביתית.
2. הנתיך בלוח החשמל הביתי ירד.
3. הטרמוסטט במצב כבוי או "0".
4. בחיבור ראשוני למקרר יש להמתין עד 24 שעות לקירור מלא של המקרר.  
 
מקרר לא מקרר מספיק
1. בדקו שהדלת סגורה כראוי. האם הוכנס מזון חם לחלל המקרר?
2. העלו את התרמוסטט לרמה גבוהה יותר(במיוחד בתקופות חמות).
3. בדקו שהאטמים יושבים במקום.
4. פתחי האוורור חסומים.
5. דלת המקרר נפתחת לעיתים תכופות ולפרקי זמן ארוכים.
6. המקרר מוצב קרוב מידי למקור חום מול חלון(קרני שמש).
 
לאחר שביצעתם את הבדיקות אפשרו למקרר להתקרר ולהגיע לטמפרטורה הרצויה.
 
 
נוצרת לחות בצד החיצוני של המקרר
כניסה של אוויר חם לחלל המקרר. דלתות נפתחות בתכיפות ולפרקי זמן ארוכים.
 
רעש מהמקרר
יש לבדוק האם המקרר מאוזן ואם לא לאזנו.
האם מונחים על המקרר חפצים זרים או האם המקרר צמודמדי לקיר. 
 
רעש של ביעבוע מהמקרר
מדובר ברעשים טבעיים כתוצאה מזרימה תקינה של נוזל הקירור במערכת הקירור.
 
רעש של נקישה מהמקרר
מדבור ברעש טבעי ותקין כאשר יחידת הקירור נכנסת לפעולה או נכבית באופן אוטומטי.