התנור שורף באפיה - בדוק את הנושאים הבאים לפני הפניה למוקד:
1. התרמוסטט מכוון לטמפ' רצויה .
2. התבנית מונחת בגובה רצוי.
3. זמן האפייה אינו גבוה מדי .

שעון האפייה לא פועל - בדוק את הנושאים הבאים לפני הפניה למוקד:

1. שקע המכשיר נמצא בחשמל .

 

תנור לא יציב- בדוק את הנושאים הבאים לפני הפניה למוקד:
1. התנור מאוזן ע"י כיוון הרגליות.
2. התנור מונח על משטח ישר.